feed-image

 

Tin tức - Sự kiện

Ứng dụng khoa học, liên kết vùng để thúc đẩy sản phẩm đặc sản Tây Bắc

Ứng dụng khoa học, liên kết vùng để thúc đẩy sản phẩm đặc sản Tây Bắc

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc nên xác định được một vài đối tượng để liên kết, nội dung liên kết. Tập trung bàn cách thực hiện cũng như nhu cầu cần cho việc liên kết để thúc đẩy sản phẩm đặc trưng của vùng.

Phát triển, tiếp cận

Bàn về “Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ”

Bàn về “Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ”

Chúng ta đều biết phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như nước ta, đang đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển một số ngành...

Chuyên mục KH&CN

Đồng Nai: huyện Cẩm Mỹ đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết

Đồng Nai: huyện Cẩm Mỹ đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng lớn, huyện Cẩm Mỹ là địa phương đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết với 7 dự án (chiếm 50% số lượng dự án trên toàn tỉnh). Dự án liên...

Quản trị và hành chính công

Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015

Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm...

Liên kết địa phương

Thứ trưởng Trần Văn Tùng thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái

Thứ trưởng Trần Văn Tùng thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái

Ngày 22 - 23/4/2014, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do đồng chí Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái nhằm đánh giá tình hình hoạt động và sử dụng ngân sách cho...

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website