feed-image

 

Tin tức - Sự kiện

Liên kết phát triển hoạt động KH&CN vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Liên kết phát triển hoạt động KH&CN vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Ngày 05/5/2017, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV. Đây là một trong những sự kiện lớn nằm trong chuỗi các...

Phát triển, tiếp cận

Bàn về “Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ”

Bàn về “Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ”

Chúng ta đều biết phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như nước ta, đang đặt ra yêu cầu hình thành và phát triển một số ngành...

Chuyên mục KH&CN

Đồng Nai: huyện Cẩm Mỹ đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết

Đồng Nai: huyện Cẩm Mỹ đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng lớn, huyện Cẩm Mỹ là địa phương đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết với 7 dự án (chiếm 50% số lượng dự án trên toàn tỉnh). Dự án liên...

Quản trị và hành chính công

Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015

Thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm...

Liên kết địa phương

Vĩnh Long: Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phòng chống, khắc phục

Vĩnh Long: Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phòng chống, khắc phục

Bồi lắng, sạt lở là hiện tượng xảy ra hầu hết ở các sông ĐBSCL hiện đang có chiều hướng gia tăng và thậm chí còn xảy ra khá nghiêm trọng ở một số tỉnh trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Để khắc phục hiện trạng một cách căn cơ và hiệu quả, vừa qua,...

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website