Vừa qua, Hội đồng KH&CN tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả 4 đề tài/dự án đã hoàn thành: 1- Dự án xây dựng vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao và hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Curcumin từ củ nghệ vàng phục vụ cho các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 2- Dự án ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng và cơ cấu cây trồng chính theo mùa vụ tại tỉnh Bắc Ninh; 3- Dự án nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; 4- Dự án ứng dụng vật liệu mới Carboncor Asphatlt trong thi công sửa chữa mặt đường.

 alt
Hội đồng nghiệm thu đề tài (1) do Công ty cổ phẩn Dược phẩm Bắc Ninh là đơn vị chủ trì

Qua đánh giá, các đề tài/dự án đều đạt kết quả tốt, có khả năng áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đề tài “Xây dựng vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao và hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất Curcumin từ củ nghệ vàng phục vụ cho các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm trên địa bàn tỉnh” do Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh là đơn vị chủ trì thực hiện đã hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất tinh chế Curcumin từ củ nghệ đạt độ tinh khiết đến 92% với quy mô 200 kg nguyên liệu/mẻ. Sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao, không những đáp ứng tốt nhu cầu trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu.
Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng và cơ cấu cây trồng chính theo mùa vụ tại tỉnh Bắc Ninh” do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì được đánh giá khá cao. Kết quả của đề tài là xây dựng được phần mềm hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, có ý nghĩa thực tiễn trong tiến trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao và bền vững. Bên cạnh đó, sự thành công của đề tài cũng góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Những đề tài/dự án khác cũng được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và khẳng định kết quả nghiệm thu của các đề tài/dự án sẽ là tài liệu quan trọng phục vụ cho xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Sở KH&CN Bắc Ninh)

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website