Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng lớn, huyện Cẩm Mỹ là địa phương đi đầu trong thực hiện chuỗi liên kết với 7 dự án (chiếm 50% số lượng dự án trên toàn tỉnh).

alt

Dự án liên kết trên cây tiêu của HTX tiêu Lâm San đang phát huy hiệu quả

Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định 58 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng cánh đồng lớn, toàn tỉnh đã có 14 dự án về chuỗi liên kết với 6 loại cây trồng được triển khai. Trong đó, riêng huyện Cẩm Mỹ có đến 7 dự án.

Đó là các dự án: cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê 4C tại các xã Xuân Quế, Xuân Tây trên diện tích 101 ha, với 115 hộ tham gia do Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện; Dự án trên cây tiêu tại các xã Lâm San, Sông Ray và Xuân Đông do HTX nông nghiệp Lâm San thực hiện, diện tích 112 ha, với 140 hộ tham gia; Dự án tiêu thụ sản phẩm bắp làm thức ăn chăn nuôi tại xã Xuân Đông, được thực hiện trên diện tích 244 ha, với 192 hộ tham gia, sản lượng cung cấp tại địa phương 80 tấn sản phẩm/ngày; 2 dự án cánh đồng lớn trên cây tiêu tại xã Sông Ray và xã Bảo Bình và dự án trên cây sầu riêng tại xã Xuân Bảo và Nhân Nghĩa do Công ty Dona Techno làm chủ đầu tư; Dự án cánh đồng lớn trên cây rau tại các xã Xuân Đông, Xuân Tây và Xuân Bảo do Công ty TNHH Ngũ Long làm chủ đầu tư; Dự án trên cây lúa tại xã Sông Nhạn do HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Nhạn làm chủ đầu tư.

Nông dân trồng cà phê tại xã Xuân Tây đang rất phấn khởi khi tham gia dự án liên kết cánh đồng lớn cà phê 4C.

Theo UBND huyện Cẩm Mỹ, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, phù hợp của chính quyền địa phương, nênđã thu hút, mời gọi được nhiều doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết bền vững. Việc thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, điều phối thông qua các chính sách khuyến khích và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch vùng sản xuất; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, qua đó thực sự tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân để “hai nhà” cùng bắt tay tạo ra lợi ích chung.

Đặc biệt, trên cơ sở quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương, Cẩm Mỹ đã nhạy bén xây dựng chuỗi liên kết. Điều này đã được thể hiện rõ khi huyện Cẩm Mỹ đã sớm có quy hoạch sản xuất nông nghiệp một cách cụ thể với việc hình thành 17 vùng chuyên canh các loại cây trồng với diện tích hơn 2.500 ha. Như vậy, “nền móng” để xây dựng cánh đồng lớn trên các loại cây trồng đã sớm được Cẩm Mỹ “chuẩn bị” nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, việc hình thành các chuỗi liên kết có thành công hay không, phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của các địa phương. Và thực tế bước đột phá của Cẩm Mỹ đã minh chứng cho điều này.

Ngoài cây công nghiệp và cây ăn trái, cây bắp cũng là một thế mạnh của huyện Cẩm Mỹ.

Ông Nguyễn Đại Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, khi có chủ trương về liên kết, huyện đã tổ chức 7 hội nghị phổ biến về chính sách hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn đến với nhiều thành phần liên quan, gồm đại diện chính quyền, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ năng suất cao. Đặc biệt, tháng 8 .2015, một hội nghị gặp gỡ với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh; 150 doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp đã được UBND huyện tổ chức.

Chính từ những cuộc gặp gỡ này, các chính sách, chủ trương của huyện đã được phổ biến một cách rộng rãi đến đông đảo nông dân và các doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua đối thoại, nông dân và các doanh nghiệp cũng xích lại gần nhau hơn, cùng nhìn thấy cái lợi chung khi bắt tay thực hiện liên kết sản xuất.

Những kết quả của huyện Cẩm Mỹ đạt được thời gian qua chỉ được xem là đoạn đầu trên con đường còn rất dài để tiến tới hình thành các chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, “những kết quả bước đầu” đó cũng đã chứng minh cho một thực tế, việc hình thành các chuỗi liên kết có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của chính quyền địa phương. Nơi nào thực sự quyết liệt, thực sự quan tâm thì sẽ sớm thu được thành quả.

Nguồn: Sở KH&CN Đồng Nai

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website