Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 352/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 06/03/2014
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website