Thông tin chi tiết của văn bản

Số hiệu: 17/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 08/10/2015
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:

Thông tư Quy định quản lý nhiệm vu khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website