Địa chỉ:

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

04.35560649- 04.35560654

Fax:

 

Thư điện tử:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

http://vudiaphuong.most.gov.vn

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương (được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Khoa học và Công nghệ địa phương) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ở địa phương.

Thông tin chi tiết:

- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương

 


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Vụ trưởng: Ông Nguyễn Văn Liễu
Số điện thoại cơ quan: 04.35560653
Số điện thoại nội bộ: 09070
Số phòng làm việc: 910
Thư điện tử: nvlieu@most.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Ông Chu Thúc Đạt
Số điện thoại cơ quan: 04.35560654
Số điện thoại nội bộ: 09110
Số phòng làm việc: 911
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Vụ trưởng: Ông Trần Văn Quang
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 912
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website