LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 

 

 

Vụ trưởng: Ông Nguyễn Văn Liễu 

Số điện thoại cơ quan: 04.35560653
Số điện thoại nội bộ: 09070
Số phòng làm việc: 907
Thư điện tử: nvlieu@most.gov.vn

 

 

 

Phó Vụ trưởng: Ông Nguyễn Hồng Hà 

Số điện thoại cơ quan: 04.35560651

Số điện thoại nội bộ: 09070
Số phòng làm việc: 909
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Vụ trưởng: Bà Lê Thị Kim Phương
Số điện thoại cơ quan: 04.35560650
Số điện thoại nội bộ: 09090
Số phòng làm việc: 909
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Phó Vụ trưởng: Ông Chu Thúc Đạt
Số điện thoại cơ quan: 04.35560654
Số điện thoại nội bộ: 09110
Số phòng làm việc: 911
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Vụ trưởng: Ông Trần Văn Quang
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 908
Thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website