feed-image

 

Hỏi đáp

Báo cáo KQ thực hiện TBKL tại Hội nghị GBV Bắc Kạn 2014 và trả lời đề xuất, kiến nghị của các địa phương Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN TẠI HỘI  NGHỊ GIAO BAN KH&CN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC LẦN THỨ XV TẠI BẮC KẠN NĂM 2014 VÀ TRẢ LỜI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG ...

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2014-2016,định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

BÁO CÁO TÓM TẮT   Tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2014 – 2016, định hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ Phần I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN GIA ...

Kết quả triển khai thực hiện thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc làm việc với Lãnh đạo các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ

Ngoài kế hoạch công tác chung của Bộ KH&CN, trong hai năm (từ 2014 đến 2016), Bộ trưởng Bộ KH&CN đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, B ...

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website