Đứng trước nhu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế, Kết luận số 07-KL/TU đã xác định những mục tiêu và giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này. Theo đó, triển khai Kết luận số 07-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 2144/KH-UBND, trong đó giao Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Hội) nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi”. Đề án vừa được Hội đồng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức đánh giá.

alt

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Kyocera Hải Phòng
Đề án nhằm thay đổi về nhận thức, tư duy, khả năng điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo các doanh nghiệp Hải Phòng. Đề án đặt ra mục tiêu trong thời gian 6 năm (2015-2020), sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho 180 lượt tổng giám đốc, giám đốc và gần 720 lượt cán bộ kế cận. Sau khi tham khảo một số cơ sở đào tạo, đề án hướng đến đối tác chính hợp tác trong quá trình giảng dạy là Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) bởi những ưu thế về đội ngũ nhân lực và kinh nghiệm đào tạo.
Tham khảo kinh nghiệm đào tạo 1.000 giám đốc cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và trong quá trình khảo sát nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, nhóm tác giả đã xây dựng kế hoạch đào tạo từ năm 2015-2016 là 6 khóa, với các hình thức: lớp đào tạo dài hạn (10 tháng) học về các môn như: Giới thiệu về doanh nghiệp mình và những vấn đề cần giải quyết, Lý thuyết chiến lược và kinh doanh, Chiến lược maketing, Quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản…và kỳ thực tập tại Nhật Bản để học hỏi các kỹ năng quản trị. Lớp đào tạo trung hạn (20 buổi) học về các chuyên đề: Đào tạo Giám đốc nhân sự, Mini MBA. Lớp đào tạo ngắn hạn gồm các nội dung: xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý tồn kho và hệ thống logictics trong doanh nghiệp, chu trình PDCA và báo cáo - liên lạc - bàn bạc, thời gian là 6 buổi. Nguồn kinh phí sẽ do ngân sách Nhà nước và người học cùng đóng góp.
Đề án nhận được sự quan tâm, thống nhất cao của Hội đồng đánh giá bởi tính thực tiễn và khoa học. Việc xây dựng và triển khai Đề án nằm trong Chiến lược của thành phố về đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
P.V - Sở KH&CN Hải Phòng

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website