Đây là nội dung của Hội thảo do Viện Năng suất Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN) tổ chức ngày 4.12.2015 tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, các Bộ Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng nhiều học giả về kinh tế ở trong nước và quốc tế. Các đại biểu thảo luận về một số vấn đề như: đóng góp của KH&CN trong phát triển kinh tế; Năng suất yếu tố tổng hợp của Việt Nam và đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế; Kinh nghiệm của Malaysia về nghiên cứu, tính chỉ số đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế; Trao đổi thảo luận về xác định đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế.

Đa số các đại biểu nhận định, Việt Nam đang có lợi thế là nước đi sau, có thể khai thác khoảng cách công nghệ của mình so với thế giới. Để trở thành một quốc gia có năng suất cao, Việt Nam cần có những thay đổi về cơ cấu kinh tế, phân bổ và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của người lao động, đặc biệt là cần thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh khẳng định, trong giai đoạn 2010-2015, đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế của đất nước ngày càng cao thể hiện qua năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Theo tính toán, TFP của Việt Nam đóng góp khoảng 28% cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương trong việc nâng cao nhận thức cũng như tập trung đầu tư cho lĩnh vực then chốt này.

Tin và ảnh: Hải Hằng

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website