Ngày 22/4/2013 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 870/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Phát  triển khoa học và công nghệ địa phương.

Xem chi tiết tại đây

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website