Ngày 14/8/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 2088/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với một số đơn vị  trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết tại đây

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website