Ngày 31/3/2015 Văn phòng Bộ KH&CN đã có công văn số 941/BKHCN-VP về kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ KH&CN. Vụ Phát triển KH&CN địa phương xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác.

Xin click vào đây để tải file đính kèm

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website