Theo kế hoạch của Quốc Hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII,
Bộ trưởng Nguyễn Quân sẽ trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2015 (Thứ Sáu),
Vụ PT KH&CN Địa phương thông báo để Lãnh đạo các Sở KH&CN biết, quan tâm theo dõi

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website