Văn bản pháp quy

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày phát hành Trích yếu File đính kèm Loại văn bản
1 Công văn số 4800/BKHCN-ĐP 21/11/2016 Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động KH&CN tại địa phương Công văn
2 Báo cáo GBV Tây Nam Bộ 2016 tại An Giang 19/10/2016 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TỈNH /THÀNH PHỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU... Thông báo
3 16/09/2016 Báo cáo Tình hình hoạt động KH&CN giai đoạn 2014 – 2016, định hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 của các... Thông báo
4 3165/BKHCN-ĐP 22/07/2016 Công văn gửi các địa phương  về việc Cung cấp số liệu báo cáo Quốc hội khóa 14 (Gấp)   Công văn
5 3092/BKHCN-ĐP 18/07/2016 Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giao ban KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2016 Công văn
6 26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối... Thông tư
7 25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ  Thông tư
8 14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN Thông tư
9 1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai... Quyết định
10 Hỏi đáp của địa phương 01/01/1970 Hỏi đáp trả lời in kỷ yếu tại Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh Vùng Nam Trung Bộ và... Thông báo
11 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vu khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân... Thông tư
12 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Quyết  định Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ... Quyết định
13 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015  Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối... Thông tư
14 941/BKHCN-VP 31/03/2015 Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo
15 30/QĐ-ĐP 11/02/2015 Thông báo về việc phân công công tác cho Lãnh đạo Vụ và chuyên viên Vụ Phát triển KH&CN địa... Thông báo
16 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan... Thông tư
17 95/QĐ-BKHCN 19/01/2015 Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của... Quyết định
18 05/VBHN-BKHCN 11/02/2015 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm... Quyết định
19 644/QĐ-BKHCN 07/04/2014 Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang... Quyết định
20 352/QĐ-BKHCN 06/03/2014 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức... Quyết định

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website